Artikel

Perlindungan Antarabangsa Untuk Hakcipta dan Hak Berkaitan

Ditulis pada 07.02.07

Dari segi prinsipnya, setiap negara berhak untuk membuat undang-undang hakcipta mengikut keperluan negaranya, objektif polisinya, dan juga tradisi undang-undangnya.

Muat turun fail

Maklum balas

Name:

Email:

URL:

Remember my personal information