No

Portfolio Name / Nama Portfolio

List of Committee / Senarai AJK Kecil

Programme & Activity List / Senarai Program & Aktiviti

1

CSR & Social, Unification / Tanggungjawab Sosial Korporat, Perpaduan

      I.        Koh Yok Hwa, Gemilang Publishing Sdn

 

     II.        Jailani Abdul Rahman, Darul Tenggara (M) Sdn Bhd

 

    III.        Annuar, ISQ Publishing Sdn Bhd

 

    IV.        Joshua Hoe Chen Ming, Penerbitan Nadi Ilmu Sdn Bhd

 

     V.        Raymond Yeo Chin Hean, Kualiti Books Sdn Bhd

 

    VI.        Y. Sahadevan, Uma Publications

 

❏     Mengkaji gabungan antara dua persatuan. /

2

Government Relations / Hubungan Kerajaan

 

      I.        Y. Sahadevan, Uma Publications

 

     II.        Arief Hakim Sani, PTS Media Group Sdn Bhd

 

    III.        Haji Sahari Jantan, ISQ Publishing Sdn Bhd

 

    IV.        Koh Yok Hwa, Gemilang Publishing Sdn

 

 

Agensi Terlibat:-

      I.        PNM

 

     II.        BBT

 

    III.        BTP

 

    IV.        Kemas

 

     V.        Matrade

 

    VI.        dan lain- lain.

Objektif:-

❏     Mewujudkan perhubungan mesra antara agensi kerajaan dengan MABOPA.

❏     Mengadakan majlis dialog untuk menambahbaikan perhubungan serta membantu menyelesaikan isu dan masalah yang ditumbulkan semasa ke semasa dalam industri buku.

 

Aktiviti:-

❏     Menjemput Pengarah dan Pegawai Kanan agensi kerajaan memberi input dalam bentuk Seminar/Forum /Bengkel/Dialog ke arah menambahbaikan industri buku.

❏     Mengadakan mesyuarat / dialog/Hi-Tea untuk mengeratkan perhubungan antara agensi kerajaan dan MABOPA.

❏     Menghantar kad ucapan (Perayaan & Hari Kelahiran) kepada Pengarah dan Pegawai Kanan Kerajaan bagi pihak MABOPA.

 

Jadual:-

❏     Oktober 2015.

❏     Januari 2016.

❏     Ogos 2016.

3

 

Book Fairs / Pesta Buku

      I.        Amir Muhammad, Buku Fixi

 

     II.        Muhammad Aisamuddin bin Md Asri, Lejen Press

 

    III.        Syazrul Aqram Iman, Terfaktab Media

 

    IV.        Nurul Asyikin Bin Abd Hamid, Selut Press

 

❏     Pesta jualan buku setiap 2 (dua) bulan.

 

❏     Gabungan dengan Kota Buku atau lokasi atau pihak lain.

4

eBook & eCommerce / e-buku & e-dagang

      I.        Rachel Poon, Evergreen Publishers Sdn Bhd

 

     II.        Syamil Fahim Mohd Fahim, Grup Majalah Karangkraf

 

    III.        Arief Hakim Sani, PTS Media Group Sdn Bhd

 

❏     eBook & eCommerce training once a month to MABOPA members.

5

BACA World

      I.        Syamil Fahim Mohd Fahim, Grup Majalah Karangkraf

 

     II.        Rachel Poon, Evergreen Publishers Sdn Bhd

 

    III.        Sheikh Faisal Sheikh Mansor, Shakespot Sdn Bhd

 

❏     BACA World 2016

6

MOE

      I.        Sum Lih Kang, Penerbitan Pelangi Sdn Bhd

 

7

Government Contract / Kontrak Kerajaan

      I.        Rozida bt Hj Ismail, Cerdik Publications Sdn Bhd

 

 

8

IP & Licensing / Harta Intelek & Perlesenan

-       KLTCC

-       CMO

 

      I.        Sheikh Faisal Sheikh Mansor, Shakespot Sdn Bhd

 

      I.        Haji Che Mazlan Haji Saad, Al-Ameen Serve Holdings Sdn Bhd

 

9

BB1M & GST / BB1M & CBP

      I.        Arief Hakim Sani, PTS Media Group Sdn Bhd

 

10

International Relations / Hubungan Antarabangsa

      I.        Raymond Yeo Chin Hean, Kualiti Books Sdn Bhd

 

11

Tabung Buku, Tax Break / Tabung Buku, Pelepasan Cukai

      I.        Haji Che Mazlan Haji Saad, Al-Ameen Serve Holdings Sdn Bhd

 

12

Financial & Office Management / Kewangan & Pengurusan Pejabat

      I.        Kow Ching Chuan, Syarikat Cultural Supplies Sdn Bhd